leftcenterrightdel
Một số ấn phẩm về Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu được lưu trữ tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu tỉnh Bến Tre. Ảnh: TTXVN 

Hội thảo thu hút 133 tham luận của các tác giả trong và ngoài nước, trong đó có 96 tham luận được in trong kỷ yếu do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản thành hai tập. Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học trao đổi, thảo luận, tiếp tục làm sáng rõ về nhân cách văn hóa Nguyễn Đình Chiểu, những giá trị văn hóa trường tồn; tinh thần hiếu học của cụ Đồ Chiểu trong xã hội thế kỷ 19 và dòng chảy lịch sử; giá trị văn hóa, sức sống, tầm ảnh hưởng các tác phẩm của Nguyễn Đình Chiểu với đương thời và hôm nay.

Hội thảo cũng bàn luận về nội dung bảo vệ và phát huy di sản của Nguyễn Đình Chiểu, du lịch danh nhân ở Việt Nam nói chung và Bến Tre nói riêng.

HÀM ĐAN