Nhà báo Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng và đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng đồng chủ trì hội nghị.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng phát động Giải báo chí  "Búa liềm vàng" năm 2023. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Hùng, Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng triển khai kế hoạch và thể lệ Giải Búa liềm vàng thành phố năm 2023. Cụ thể, đối tượng tham gia là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên địa bàn thành phố có tác phẩm báo chí được đăng, phát trên các loại hình báo chí (báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình…).

Những tác phẩm đã được trao giải thưởng ở các giải báo chí của thành phố, ngành, địa phương vẫn được dự Giải Búa liềm vàng thành phố và Giải Búa liềm vàng toàn quốc năm 2023 nhưng cần ghi rõ mức giải và do cơ quan nào tổ chức; không nhận các tác phẩm đã đoạt Giải báo chí Quốc gia. Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 1-11-2022 đến 31-10-2023 và thời gian cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2023 (theo dấu bưu điện).

leftcenterrightdel

Nhà báo Ngô Minh Tuấn, Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng phát biểu tại hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, Nhà báo Ngô Minh Tuấn nhấn mạnh, những nội dung trọng tâm tuyên truyền thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị nhằm định hướng cho đội ngũ phóng viên tiếp cận viết bài; đồng thời trao đổi một số nội dung về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023.

Trong đó, nhấn mạnh 5 nội dung tuyên truyền trọng tâm, gồm: Những kết quả bước đầu tạo chuyển biến mạnh mẽ, thực chất trong đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị; phản ánh những kết quả nổi bật trong thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; tình hình, kết quả nổi bật, những giải pháp đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII); xây dựng Đảng về đạo đức và thực hiện các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, thực sự dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng…

leftcenterrightdel

Đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng kết luận hội nghị. 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh cảm ơn Nhà báo Ngô Minh Tuấn đã gợi mở các nội dung trọng tâm cần tuyên truyền, cũng như cách thức thể hiện ở từng thể loại để tham dự Giải Búa liềm vàng đến với đội ngũ phóng viên, cũng như các cơ quan báo chí, các đơn vị. Trên cơ sở kết quả đạt được năm 2022, đồng chí Nguyễn Đình Vĩnh đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai kế hoạch thực hiện; trong đó phát động, tổ chức tọa đàm, giới thiệu các mô hình hay, gương người tốt.

Tin, ảnh: TÙNG LÂM