Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, thành phố đã ban hành 32 văn bản, công trình, đề án trong lĩnh vực văn học-nghệ thuật và được triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc. Văn học-nghệ thuật đã góp phần xây dựng TP Đà Nẵng văn minh, hiện đại. Các chế độ, chính sách dành cho văn nghệ sĩ cũng được quan tâm. Đội ngũ văn nghệ sĩ của thành phố không ngừng phát triển về số lượng, nhận thức chính trị và trình độ chuyên môn, có nhiều văn nghệ sĩ tiêu biểu được phong tặng các danh hiệu, giải thưởng lớn của Nhà nước. 

leftcenterrightdel
Khen thưởng các tập thể có thành tích trong thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị. Ảnh: VOV 

Nhân dịp này, 7 tập thể, 13 cá nhân được UBND thành phố khen thưởng vì đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học-nghệ thuật trong thời kỳ mới.

VĨNH LỘC