Tham dự hội nghị có các nghệ nhân tiêu biểu đến từ 17 tỉnh, thành phố phía Bắc và các nghệ nhân đang sinh sống tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Thông qua hội nghị này, các nghệ nhân, đại biểu đề xuất, góp ý các giải pháp thiết thực, phù hợp thực tế với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Từ đó xây dựng nội dung, đề xuất các giải pháp bảo tồn cụ thể, thiết thực, từng bước có cơ chế chính sách đặc thù để bảo tồn văn hóa các dân tộc, nhằm giữ gìn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa dân tộc tránh nguy cơ bị mai một, mất bản sắc. Đồng thời, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa cho đồng bào, giúp đồng bào từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm tự bảo vệ văn hóa của chính mình, góp phần phát triển, ổn định kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc trong giai đoạn hiện nay.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến, thảo luận về giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số của các đại biểu, các cơ quan quản lý, đặc biệt là ý kiến của các chủ thể văn hóa (thông qua các nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn văn hóa dân tộc tiêu biểu) đã góp phần để các giá trị văn hóa của đồng bào được bảo tồn, vừa đúng bản sắc văn hóa truyền thống, vừa phù hợp với chủ trương, định hướng của nhà nước.

Tin, ảnh: KHÁNH HUYỀN-VIỆT TRUNG