TSKH Phan Đình Tân, Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương chủ trì họp báo.

Theo đó, Hội thảo khoa học quốc gia “Xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại” được tổ chức vào ngày 11-12, hướng tới 3 mục tiêu, đó là: Xác định cơ sở lý luận, làm rõ nội hàm khái niệm và những yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật; phân tích thực tiễn để nhận định, đánh giá thực trạng giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam trên các phương diện cơ bản; đề xuất phương hướng, mục tiêu và các kiến nghị, giải pháp để xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại trong thời kỳ mới.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi họp báo.

Ban tổ chức đã nhận được 84 tham luận của các tác giả là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, văn nghệ sĩ cả nước. Về cơ bản, các tham luận có nhiều cách tiếp cận, lý giải vấn đề, xuất phát từ thực tiễn các lĩnh vực khác nhau nhưng đều tập trung làm rõ chủ đề Hội thảo. Trong đó có nhiều tham luận có chất lượng tốt, tập trung phân tích thấu đáo tập trung xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện tại trong thời gian tới.

Kết quả hội thảo sẽ góp phần bổ sung luận cứ khoa học để đánh giá thực trạng, xây dựng hệ giá trị văn học nghệ thuật Việt Nam trong thời gian tới. Qua đó, Hội đồng sẽ có báo cáo tư vấn cụ thể giúp Đảng, Nhà nước tiếp tục chỉ đạo vấn đề quan trọng này.

Với kỳ họp thứ 9 diễn ra ngày 12-12, Hội đồng sẽ tập trung thảo luận, đánh giá kết quả nhiệm vụ năm 2020, cho ý kiến nhiệm vụ trọng tâm của Hội đồng dự kiến triển khai năm 2021.

Tin, ảnh: HOÀNG HOÀNG