Chương trình sẽ tạo điều kiện cho 26 sinh viên quốc tế có tư duy về môi trường tiếp tục theo học cao hơn tại Vương quốc Anh, từ đó có được vị trí tốt để theo đuổi các công việc xanh, hỗ trợ đưa ra những thay đổi mang tính chuyển đổi.

Mỗi suất học bổng có giá trị tối thiểu 10.000 bảng Anh cho khóa học sau đại học kéo dài một năm tại Vương quốc Anh tại 12 trường đại học. Trong đó sinh viên Việt Nam có thể nộp đơn ứng tuyển học bổng tại các trường: Anglia Ruskin University, Royal Agricultural University, University College London, University of Bristol, University of East Anglia, University of Greenwich.

LAN DỊU