Trong chương trình, 208 cá nhân, 6 đồng đội học sinh, sinh viên, 60 giáo viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2018-2019; 17 công dân học tập và cán bộ khuyến học đại diện cho các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập tiêu biểu đã được khen thưởng với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. 

Qua nhiều năm tổ chức, chương trình vinh danh đã tạo động lực khích lệ, sức lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, thi đua phát triển tài năng, văn hóa, thể thao, sáng tạo khoa học kỹ thuật, góp phần duy trì, giữ vững, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh. 

MINH ANH