Ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 4 năm liên tiếp có mặt trong bảng xếp hạng này, trong kỳ xếp hạng QS WUR 2022, Việt Nam có thêm 2 cơ sở giáo dục có tên trong bảng xếp hạng là: Trường Đại học Tôn Đức Thắng và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Năm nay, QS WUR 2022 xếp hạng cho 1.300 trường trong tổng số 1.673 cơ sở giáo dục thuộc 93 quốc gia và vùng lãnh thổ. Dữ liệu phục vụ xếp hạng được lấy từ 2 triệu đề cử của học giả và 450 nghìn đề cử của nhà tuyển dụng, thu thập 130.000 phản hồi của học giả và 75.000 nhà tuyển dụng toàn cầu, phân tích 96 triệu trích dẫn (trong giai đoạn 2015-2020) từ 14,7 triệu bài báo (trong giai đoạn 2015-2019).

LAN DỊU