leftcenterrightdel
    Sinh viên ngành công nghệ thông tin của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong giờ thực hành.

Theo đó, 4 chương trình đạo tạo gồm: Quản trị Kinh doanh, Công nghệ Thông tin, Ngôn ngữ Anh, Tài chính-Ngân hàng được tiến hành kiểm định chất lượng theo bộ tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng chung AUN-QA vào tháng 9-2019. Với kết quả này, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành trở thành trường ĐH ngoài công lập đầu tiên tại khu vực phía Nam có nhiều chương trình đạt kiểm định chất lượng AUN-QA.

Tin, ảnh: THƯ LÊ