Trong danh sách có 1.324 học sinh. TP Hà Nội là một trong những địa phương có đông học sinh được khen thưởng với 103 học sinh, gồm 15 em đoạt giải nhất, 44 em giải nhì và 44 em giải ba.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kèm theo bằng khen, các học sinh sẽ được thưởng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Tiền thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, khen thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

THÚY BẮC