Theo Công văn số 1819/TCGDNN-ĐTCQ, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp nêu rõ, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát trở lại với diễn biến phức tạp, tiếp tục gây ra nhiều khó khăn cho công tác tuyển sinh, đào tạo của các nhà trường, để thích ứng với tình hình mới, thực hiện tốt cả hai mục tiêu vừa tiếp tục duy trì các hoạt động tuyển sinh, đào tạo để đạt kế hoạch của năm 2020, vừa bảo đảm phòng, chống dịch bệnh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các trường trung cấp, cao đẳng (sau đây gọi là các trường) tiếp tục tăng cường các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyển sinh và tổ chức đào tạo, cụ thể:

leftcenterrightdel
Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội tổ chức đào tạo trực tuyến E-Learning. Ảnh: TTXVN.

Tăng cường các biện pháp truyền thông trực tuyến (online), truyền thông trực tiếp trên các phương tiện thông tin đại chúng để cung cấp đầy đủ thông tin về giáo dục nghề nghiệp; ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo, chương trình đào tạo trong tình hình mới của nhà trường tới người học, đồng thời kết hợp với việc tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền tư vấn tuyển sinh trực tiếp tại các vùng, địa phương, trường phổ thông nơi không bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

Các trường tiếp tục phát huy các hình thức đào tạo trực tuyến đã áp dụng triển khai từ đầu năm, đồng thời kết hợp với hình thức đào tạo trực tiếp theo truyền thống đối với các nội dung yêu cầu phải có thời gian thực hành, thực tập; đẩy mạnh tổ chức đào tạo trực tuyến đối với 2 môn tiếng Anh và Tin học thuộc khối các môn học chung bắt buộc theo chương trình đã xây dựng; khuyến khích các trường tự xây dựng chương trình các môn học chung còn lại theo hình thức trực tuyến giống như môn học tiếng Anh và Tin học và chia sẻ cho các trường khác để sử dụng chung.

Hiệu trưởng các trường chủ động lựa chọn những nội dung chuyên môn, các môn học, mô đun có nội dung phù hợp để thiết kế, xây dựng bài giảng điện tử, hướng dẫn học sinh, sinh viên tự học, tự nghiên cứu với sự trợ giúp của giáo viên; thiết kế hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập phù hợp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; xây dựng và ban hành quy chế đào tạo trực tuyến của trường, quy định quyền và trách nhiệm của giáo viên, học sinh - sinh viên trong đào tạo trực tuyến để bảo đảm tiến độ, chất lượng đào tạo theo yêu cầu.

Về thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến - Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề nghị các trường thực hiện theo các văn bản hướng dẫn trước đây của Tổng cục và Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14-4-2020 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Quân, đào tạo trực tuyến là một giải pháp quan trọng trong thời gian tới, giúp phát triển được hệ thống giáo dục mở; phát triển đào tạo liên tục và công tác giáo dục ban đầu gắn với tinh thần học tập suốt đời. Đào tạo trực tuyến là giải pháp tương lai. Rất nhiều công nghệ mới sẽ cho phép nâng cao chất lượng đào tạo, giảm chi phí đào tạo; cho phép sử dụng thời gian của giáo viên và người học một cách linh hoạt.

BĂNG CHÂU