leftcenterrightdel

Đại biểu dự lễ khai giảng.

Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực ngành Luật cho các tỉnh khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đầu năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quyết định thành lập phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk. Năm học 2019-2020, phân hiệu tuyển sinh được 221 học viên, sinh viên đào tạo các bậc học của ngành Luật gồm: Cao học, văn bằng 2 vừa học vừa làm, đại học chính quy, liên thông đại học vừa học vừa làm và trung cấp chính quy.

Công tác tuyển sinh đã được phân hiện tiến hành chặt chẽ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là tuyển sinh khóa sinh viên chính quy đầu tiên của phân hiệu.

Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk khai giảng năm học mới có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự ra đời và đi vào hoạt động của cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật lớn nhất khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh Đắk Lắk nói riêng và khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung, tạo điều kiện để con em đồng bào các dân tộc miền Trung-Tây Nguyên được học tập chính quy mà không phải đi xa.

Tin, ảnh: NGUYỄN ANH SƠN