Thành lập từ năm 2007, đến nay Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát đã chăm lo cho gần 200 lượt sinh viên theo học ngành kiến trúc, với trị giá hơn 20 triệu đồng/suất/năm; tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên như: Câu lạc bộ nâng cao trình độ tiếng Anh, lớp vi tính, các khóa kỹ năng giao tiếp... 100% sinh viên được quỹ bảo trợ, chăm lo đã có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp. Từ năm 2021, quỹ thành lập website cung cấp, kết nối thông tin và sắp tới sẽ thành lập câu lạc bộ sách. Quỹ học bổng Huỳnh Tấn Phát cũng thực hiện nhiều hoạt động kết nối, lan tỏa hiệu quả tích cực giúp sinh viên nêu cao ý chí phấn đấu vươn lên trên con đường học vấn, lập thân, lập nghiệp.

THƯ LÊ