Tại khóa họp này, hồ sơ kỷ niệm 650 năm Ngày mất của danh nhân Chu Văn An cùng với 48 hồ sơ khác được lựa chọn từ 71 hồ sơ do 41 quốc gia đề cử đã được thông qua.  

Trước đó, UNESCO từng vinh danh các danh nhân kiệt xuất của Việt Nam nhân kỷ niệm 600 năm Ngày sinh Nguyễn Trãi (1980), 100 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1990), 250 năm Ngày sinh Nguyễn Du (2015). Theo quy định của UNESCO, kỳ họp Đại hội đồng lần thứ 40 diễn ra vào tháng 11 tới sẽ chính thức ra nghị quyết cùng kỷ niệm các sự kiện, nhân vật kiệt xuất của thế giới. Như vậy, vào năm 2020, UNESCO sẽ cùng kỷ niệm 650 năm Ngày mất của danh nhân Chu Văn An.

UYÊN NHI