Kế hoạch số 29 về việc “Kết nối nguồn lực xã hội-xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021-2025” được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 11-1-2021, để thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4-6-2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển GD&ĐT giai đoạn 2019-2025 và hưởng ứng chương trình “Điều ước cho em”.

 Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu hết năm 2021, huy đô%3ḅng nguồn lực xã hô%3ḅi để xây dựng trường học an toàn, thân thiê%3ḅn tối thiểu tại 10 tỉnh. Giai đoạn 2021-2025 phấn đấu tối thiểu tại 30 tỉnh, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, tạo dựng mô hình và nhân rô%3ḅng, phát triển, lan tỏa cô%3ḅng đồng giai đoạn 2025-2030.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cùng hơn 20 đơn vị ký thỏa thuận hợp tác triển khai chương trình "Kết nối nguồn lực xã hội-xây dựng trường học an toàn, thân thiện giai đoạn 2021-2025".

Các địa phương phải xác định rõ về đầu viê%3ḅc, hạng mục, tiêu chí và nhiê%3ḅm vụ theo giai đoạn và từng năm. Mỗi tỉnh cần lựa chọn mô%3ḅt huyê%3ḅn khó khăn để đầu tư cho 20 trường. Trong đó, có 10 trường mầm non, 5 trường tiểu học, 5 trường trung học cơ sở. Mỗi trường chọn một giáo viên, một cán bô%3ḅ quản lý cơ sở giáo dục và 10 trẻ em, học sinh thuô%3ḅc gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó để tặng quà theo mức quy định trước khi khảo sát hoặc đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực.

Triển khai kế hoạch này, ngành giáo dục hướng tới đẩy mạnh kết nối nguồn lực xã hội, giúp các địa phương, các cơ sở giáo dục xây dựng, tu bổ trường lớp theo tiêu chí quy định, bảo đảm điều kiện và môi trường học tập an toàn, thân thiện cho trẻ em, học sinh.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Bộ GD&ĐT trao bằng khen  cho các tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2015-2020.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh bày tỏ mong muốn: Các tổ chức, doanh nghiệp ở trong nước và quốc tế sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành nhằm hiện thực hóa những mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch. Bộ GD&ĐT sẽ giữ vai trò kết nối nguồn lực, tạo điều kiện tốt nhất để các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở giáo dục.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT đã tặng bằng khen, kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục cho các tập thể, cá nhân có đóng góp hiệu quả cho sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2015-2020.

Tin, ảnh: NGUYỄN HOÀI