Theo báo cáo của Vụ trưởng Vụ Giáo dục mầm non (Bộ GD&ĐT) Nguyễn Bá Minh, kết thúc năm học 2019-2020, toàn quốc có 364.776 giáo viên mầm non, bình quân đạt 1,82 giáo viên/lớp. Trong năm học, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp, điểm trường lẻ, thực hiện điều chỉnh, sáp nhập địa giới hành chính nên quy mô trường lớp có nhiều thay đổi so với năm học trước... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, giáo dục mầm non còn tồn tại một số hạn chế, như: Số trường mầm non ở những địa bàn có khu công nghiệp chưa đáp ứng đủ nhu cầu; vẫn còn nhiều phòng học nhờ, học tạm, mượn... Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, trong năm học 2020-2021, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch mạng lưới giáo dục mầm non; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên theo định mức...

HÀ LINH