Theo đó, dự thảo sẽ bổ sung đối tượng trẻ em (cả nhà trẻ và trẻ mẫu giáo) là con công nhân, người lao động phổ thông làm việc tại các khu công nghiệp được doanh nghiệp ký hợp đồng lao động, học tại các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập địa bàn có khu công nghiệp hoặc các xã, phường, thị trấn, giáp ranh khu công nghiệp được hưởng chế độ hỗ trợ tốt nhất...

Sau khi nghe ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các nhà quản lý, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh, phát triển giáo dục mầm non phải bám sát vào quy định, phải tạo ra môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển mầm non. Đặc biệt chú trọng đến đầu tư cho mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng khó khăn…

VIỆT TRƯỜNG