Theo ban tổ chức, chương trình của khóa tập huấn được nghiên cứu và biên soạn dành riêng cho đối tượng là những người dạy tiếng Việt cho kiều bào ở nước ngoài. Khóa tập huấn nhằm giúp các học viên trau dồi thêm các phương pháp kỹ năng sư phạm, cũng như tạo cơ hội để họ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy tiếng Việt. Trong khuôn khổ khóa tập huấn, các học viên còn đi thực tế dự giờ tại các trường học, tham quan tìm hiểu văn hóa, lịch sử của đất nước và con người Việt Nam.

Chương trình tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, tình nguyện viên được thực hiện từ giai đoạn 2004-2008 đến nay thuộc Đề án “Hỗ trợ việc dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài". Hơn 10 năm qua, chương trình đã cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho khoảng 600 giáo viên kiều bào.

PHƯƠNG LINH