Cuốn sách là tập hợp các tác phẩm minh họa, ký họa, lô-gô, tranh cổ động... của các thế hệ họa sĩ công tác tại Báo Quân đội nhân dân trong suốt 70 năm qua. Đặc biệt, các tác phẩm của từng họa sĩ luôn bám sát thực tiễn đời sống chiến đấu, lao động, sinh hoạt của quân và dân ta gắn với lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do cho dân tộc, cũng như công cuộc kiến thiết, xây dựng đất nước. Cuốn sách gồm không ít tác phẩm nổi tiếng của nhiều họa sĩ tên tuổi, như: Nguyễn Bích, Mai Văn Hiến, Lê Lam... được sáng tác trước, trong và sau mỗi trận chiến đấu của bộ đội trên chiến trường, góp phần khích lệ, cổ vũ tinh thần của quân và dân cả nước sẵn sàng hy sinh tính mạng, tài sản vì độc lập dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội.

Kế thừa và phát huy truyền thống của thế hệ đi trước, đội ngũ họa sĩ Báo Quân đội nhân dân hôm nay luôn bám sát thực tiễn đời sống xã hội và hoạt động của bộ đội, dưới góc nhìn sâu sắc, dí dỏm, bằng khả năng sáng tạo luôn có những tác phẩm sinh động, phản ánh toàn diện các mặt, các lĩnh vực của đời sống trong và ngoài quân đội, cổ vũ và nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo; phê phán những biểu hiện chưa đúng, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển.

Cuốn sách "Dấu ấn mỹ thuật" tập hợp hàng trăm tác phẩm xuất sắc của các thế hệ họa sĩ Báo Quân đội nhân dân, như cuốn nhật ký bằng tranh thể hiện sự trưởng thành, lớn mạnh, ghi đậm dấu ấn và những chiến công vang dội của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc trường chinh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

LÊ LONG KHÁNH