Năm học 2020-2021, khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian kết thúc học kỳ II là trước ngày 25-5-2021; thời gian kết thúc năm học là trước ngày 31-5-2021. Trong kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, các nhà trường đều có hai tuần dự phòng. Hiện nay, có 61 tỉnh, thành phố đã cho học sinh trở lại trường học. Với TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, mặc dù học sinh đang nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, song các địa phương vẫn duy trì tốt việc dạy học trực tuyến. Trước đó, Bộ GD&ĐT cũng đã có văn bản cho phép các Sở GD&ĐT, các nhà trường chủ động điều chỉnh kế hoạch giáo dục học kỳ II năm học 2020-2021.

HOA QUỲNH