leftcenterrightdel
Vận chuyển hàng hóa hỗ trợ nhân dân. 


leftcenterrightdel
Bộ đội chuẩn bị chu đáo từng phần quà. 


leftcenterrightdel
Chuyển quà đến các khu phố... 


leftcenterrightdel
.... Tới các tổ dân cư. 


leftcenterrightdel
Đi vào từng hẻm nhỏ cấp phát, trao quà tới nhân dân. 


leftcenterrightdel
...Và tặng công nhân ở các khu nhà trọ. 

LÊ BA (thực hiện)