Các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, kịp thời xử trí các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 18/CĐ-TM ngày 7-5-2021 của Bộ Tổng Tham mưu về việc tổ chức huấn luyện, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và xây dựng lực lượng trong điều kiện PCD Covid-19.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Tổng cục Hậu cần và Quân khu 1 kiểm tra Bệnh viện dã chiến số 2 tại Bắc Giang. Ảnh: TOÀN THẮNG

Đối với các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh, thành phố có dịch xảy ra quy mô lớn, tiếp tục duy trì thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Điện số 147/Đk/Tk ngày 31-3-2020 của BQP; các cơ quan, đơn vị đóng quân trên địa bàn các địa phương có dịch xảy ra ở quy mô nhỏ tiếp tục duy trì thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ và Điện số 132/TK ngày 30-3-2020 của BQP. Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP căn cứ vào tình hình nhiệm vụ, dịch bệnh trên địa bàn đóng quân quyết định và chịu trách nhiệm trước thủ trưởng BQP về tổ chức thực hiện. Các cơ quan, đơn vị còn lại thực hiện theo quy định tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp PCD Covid-19 trong tình hình mới.

Các bệnh viện, cơ sở y tế và lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến đầu tiếp tục quán triệt, thực hiện đúng các quy định của Ban chỉ đạo PCD Covid-19 Quốc gia và BQP, phát huy phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tuân thủ nghiêm, triển khai quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp PCD; bảo đảm đầy đủ điều kiện, nơi ăn, ở, sinh hoạt cho công dân cách ly; nắm chắc tình hình, tổ chức rà soát, bổ sung các phương án trong PCD. Riêng hệ thống các bệnh viện quân y, bệnh xá, cơ sở y tế trong toàn quân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ở cấp độ cao hơn, thực hiện nghiêm các biện pháp PCD, không để dịch lây lan vào đơn vị mình. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền phối hợp chặt chẽ với các quân khu và lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới trên bộ, trên biển, nhất là các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, kết hợp chặt chẽ với PCD.

VĂN CHIỂN