Trong những ngày này, cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước đang rất quan tâm, theo dõi và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội XIII của Đảng; mong muốn những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng sẽ đưa đất nước ngày càng phát triển, sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng.

leftcenterrightdel
Đường phố TP Hồ Chí Minh rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội. Ảnh: qdnd.vn 

Những điểm mới trong dự thảo văn kiện trình Đại hội, đặc biệt là về công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng là nội dung thu hút sự quan tâm nhiều hơn cả. Bởi lẽ, việc xây dựng được một Ban Chấp hành Trung ương là hạt nhân lãnh đạo chính trị và là trung tâm đoàn kết, thống nhất cao của toàn Đảng, toàn dân tộc là công việc cực kỳ hệ trọng.

------

* Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà:  

Thực sự là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất

Nói đến công tác nhân sự Đại hội Đảng là nói đến công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhân sự lãnh đạo chủ chốt  của Đảng và Nhà nước. Đây là nhân tố quyết định.

Do vậy, công tác nhân sự Đại hội lần thứ XIII của Đảng được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tập trung cao độ. Có thể nói, công tác này đã được chuẩn bị một cách bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan và công tâm.  

leftcenterrightdel
 Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Đức Hà. 

Như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, đó là phải vì cái chung, vì cái lớn, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, không được phép vì những động cơ cá nhân, cục bộ địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhiều lần yêu cầu, phải làm từng bước, từng việc, từng khâu, thận trọng, kỹ lưỡng, chặt chẽ, phải bảo đảm thật sự dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch, kiên quyết không để lọt những người không xứng đáng vào Ban Chấp hành Trung ương, song cũng không bỏ sót những người thực sự có đức, có tài, có tín nhiệm trong Đảng và nhân dân. Đây là chỉ đạo nhất quán, xuyên suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và là ý nguyện của toàn Đảng, toàn dân.

Với sự chuẩn bị như vậy, Đại hội lần thứ XIII của Đảng chắc chắn sẽ bầu được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII thực sự là một tập thể trong sạch, vững mạnh, đoàn kết, thống nhất và tiêu biểu cho phẩm chất, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đủ sức lãnh đạo đưa đất nước bước vào giai đoạn mới phát triển ngày càng nhanh và bền vững hơn.

------

Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an:

Tạo ra bước ngoặt đối với công tác xây dựng Đảng và sự phát triển của đất nước

Sau khi nghiên cứu các Dự thảo cũng như quá trình nhiệm kỳ này, tôi thấy rằng, dự thảo và các văn kiện chính trị trình Đại hội XIII của Đảng vẫn khẳng định nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, trong đó công tác cán bộ là “chốt của then chốt”.

Bên cạnh những thành tựu kinh tế - xã hội nói chung, cá nhân tôi rất ấn tượng với 3 điểm sáng về công tác cán bộ trong các văn kiện. 

Một điểm mới tạo ấn tượng rất tích cực với tôi, đó là, xác định “đầu vào” của công tác cán bộ. Theo đó, trong phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước có đề cập đến việc thi tuyển toàn bộ cán bộ ở cấp Sở với địa phương; cấp Vụ, Cục với cơ quan Trung ương. Trước đó, Nghị quyết Trung ương VII khóa XII của Đảng đã nêu làm thí điểm thi công chức ở một số nơi và ở một số cấp. Đến Văn kiện Đại hội XIII này đã nêu là phổ biến, nhân rộng. Là một người nghiên cứu nhiều năm về công tác xây dựng Đảng, tôi cho rằng đây là điểm sáng nhất về công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác cán bộ nói riêng mà văn kiện đã đặt ra. Bởi lẽ, thông qua thi tuyển, Đảng ta thực hiện nguyên lý quan trọng: Công khai, minh bạch trong công tác cán bộ. Nếu chúng ta làm nghiêm chỉnh, công khai, minh bạch thông qua thi tuyển thì chắc chắn sẽ hình thành được một đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp tâm huyết với công việc, có tâm trong sáng, có đôi bàn tay “sạch” và tận tâm với đất nước.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng, PGS, TS Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Công an. 

Một điều không phải mới song lại được nhấn mạnh một cách rõ ràng, chặt chẽ, với chế tài cụ thể trong dự thảo các văn kiện lần này là vấn đề thực hiện giám sát quyền lực. So với văn kiện đại hội trước, việc giám sát quyền lực trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng lần này được đặt ra một cách rõ ràng, chặt chẽ với tư tưởng là cần phải có cơ chế cụ thể để thực hiện giám sát quyền lực. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, có tính cấp bách, đưa ra những yêu cầu cụ thể, bởi chúng ta giao quyền lực và nguồn lực cho cán bộ nhưng không giám sát, sẽ không thể phòng chống tham nhũng triệt để được.

Ngoài ra, còn một vấn đề khác tuy cũng không mới nhưng lần này lại đưa ra được những yêu cầu rất cao và cụ thể: Đó là thực hiện bằng được chiến lược đào tạo, trọng dụng nhân tài. Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ là yếu tố quyết định. 

Đó là 3 điểm sáng về công tác cán bộ đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Tôi tin rằng, nếu thực hiện quyết liệt, chắc chắn Đảng ta sẽ có một đội ngũ xứng tầm với yêu cầu cách mạng, có trí tuệ, phẩm chất trong sáng và gắn liền với nhân dân.

Việc chuẩn bị Đại hội XIII này khác với các kỳ Đại hội trước khi chuẩn bị rất sớm về công tác nhân sự. Từ đại hội các đảng ủy xã, phường, quận, huyện, đến tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, có thể thấy, đội ngũ cán bộ của Đại hội lần này có chất lượng cao hơn về trí tuệ, có phẩm chất trong sáng hơn, tâm huyết với sự nghiệp hơn. Đây là cơ sở quan trọng để tôi tin rằng, Đại hội XIII sẽ tạo ra một bước ngoặt đối với công tác xây dựng Đảng, sự phát triển của đất nước, sau Đại hội này có khả năng vượt qua mọi thách thức và tận dụng mọi cơ hội để đưa đất nước phát triển.

------

Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Anh hùng Lao động, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội:

Kỳ vọng lớn vào đội ngũ cán bộ chủ chốt 

Tôi thực sự có niềm tin vào thành công của Đại hội XIII của Đảng khi nhìn vào đội ngũ cán bộ chủ chốt của 63 tỉnh, thành phố vừa được bầu. Đây là những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, trình độ, có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, có kinh nghiệm thực tiễn, được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

leftcenterrightdel
Giáo sư Nguyễn Anh Trí, Anh hùng Lao động, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội. 

Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa mới cũng được tiến hành bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra.

Qua công tác nhân sự, tôi có niềm tin rằng Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Các cán bộ chủ chốt của Đảng trong nhiệm kỳ khóa XIII sẽ là những gương mặt tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

PHƯƠNG HẰNG