Tham dự đại hội có các đồng chí: Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường trực Thành ủy Hà Nội… và 160 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2.000 đảng viên trong toàn đảng bộ về dự đại hội.

leftcenterrightdel
Văn nghệ chào mừng đại hội. Ảnh: Trọng Hải.

Chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh”. Với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020-2025; thảo luận các văn kiện của Trung ương, Thành ủy Hà Nội…

Đại hội đánh giá, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Thành ủy và UBND TP Hà Nội. Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, Đảng ủy BTL đã lãnh đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ II đã đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là đã tham mưu với Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP); xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc… Đảng bộ BTL luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, LLVT Thủ đô luôn kiên định, vững vàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

leftcenterrightdel
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu chỉ đạo đại hội. Ảnh: Trọng Hải.

Đại hội thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó tập trung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về QS, QP về bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng bộ TSVM tiêu biểu; xây dựng LLVT Thủ đô có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc. Nâng cao chất lượng tham mưu với Thành ủy, UBND TP lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QS, QP; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; xây dựng khu vực phòng thủ TP ngày càng vững chắc cả về tiềm lực và thế trận; triển khai các kế hoạch về phòng thủ dân sự…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội lần thứ III là sự kiện chính trị quan trọng, là một trong những đại hội làm trước của Đảng bộ Thành phố. Đại hội không chỉ tổng kết, đánh giá kết quả lãnh đạo nhiệm kỳ qua, đề ra chủ trương, phương hướng lãnh đạo nhiệm vụ nhiệm kỳ tới mà còn góp phần giúp Thành ủy chỉ đạo các đảng bộ quận, huyện còn lại của TP tổ chức thành công đại hội; góp phần vào thành công chung của Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ TP, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thay mặt lãnh đạo QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả Đảng bộ BTL Thủ đô Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua.

leftcenterrightdel
Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy BTL Thủ đô Hà Nội phát biểu tại đại hội. Ảnh: Trọng Hải. 

Điểm lại kết quả của Đảng bộ BTL Thủ đô đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đánh giá: Đảng bộ BTL Thủ đô đã lãnh đạo quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, QUTƯ, Bộ Quốc phòng, Thành ủy, UBND TP về nhiệm vụ QS, QP; chủ động thực hiện tốt chức năng tham mưu với Thành ủy, UBND TP trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QP; kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng TP thành khu vực phòng thủ vững chắc. Trong đó cốt lõi là đã tham mưu cho các ban, ngành tăng cường xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới… Đảng bộ đã có những giải pháp lãnh đạo xây dựng LLVT Thủ đô vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức. Lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nghiêm trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, các lực lượng trên địa bàn chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, tham mưu xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho rằng, nhiệm vụ về QS, QP của BTL Thủ đô trong thời gian tới là hết sức nặng nề và yêu cầu cao, do vậy cán bộ, chiến sĩ BTL Thủ đô cần nhận thức rõ đặc điểm, tình hình và vị trí của Thủ đô, trách nhiệm chính trị của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng chí Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng bộ BTL Thủ đô cần thực hiện tốt chức năng lãnh đạo, tham mưu đúng, trúng, có hiệu quả với Thành ủy, UBND TP về nhiệm vụ QS, QP. Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; lãnh đạo xây dựng Đảng bộ TSVM đủ sức lãnh đạo cho LLVT Thủ đô hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng bộ BTL Thủ đô tập trung nghiên cứu, dự báo đúng tình hình để có những chủ trương, phương hướng, quyết sách, giải pháp lãnh đạo sát thực, khả thi trong cả nhiệm kỳ. Trên cơ sở kết quả nhiệm kỳ qua, cần kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch của cả nhiệm kỳ và từng năm để thực hiện tốt nhất mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Tiếp tục tham mưu cho QUTƯ, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội thực hiện tốt công tác QS, QP địa phương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố hệ thống công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thành ủy Hà Nội và các đại biểu dự đại hội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trọng Hải. 

Đồng chí Phó bí thư QUTƯ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Đảng bộ BTL Thủ đô cần chú trọng duy trì nghiêm các chế độ trực, nâng cao khả SSCĐ, sẵn sàng tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kịp thời rà soát, bổ sung và tổ chức luyện tập thành thạo các phương án tác chiến; tiếp tục nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ. Tiếp tục xây dựng lực lượng thường trực “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, kỷ luật tự giác, nghiêm minh, lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp. Cán bộ, chiến sĩ và các đơn vị của BTL Thủ đô phải làm tốt và nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội, góp phần thắt chặt mối quan hệ máu thịt với nhân dân, củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Nhấn mạnh đến nhiệm vụ xây dựng Đảng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị Đảng bộ BTL Thủ đô chăm lo xây dựng tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ và LLVT Thủ đô. Cán bộ chủ trì các cấp phải gương mẫu thực hiện để cấp dưới học tập, noi theo và tạo được chuyển biến rõ rệt bằng hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng. Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt và năng lực thực hiện nghị quyết, đề cao tính tiền phong gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy và chỉ huy đơn vị. Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực toàn diện cả về chính trị, quân sự, kinh tế-xã hội, pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cả trước mắt và lâu dài.

MINH MẠNH