Tới dự có các đồng chí: Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương; GS, TS Phùng Hữu Phú, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; Phùng Khánh Tài, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cùng dự hội thảo có đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc các ban, bộ, ngành, đảng ủy trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các viện nghiên cứu, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy; các đồng chí chuyên trách tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các địa phương phía Bắc và các tỉnh miền Trung; các giáo sư, phó giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia các bộ, ngành về tư tưởng Hồ Chí Minh, về nghiên cứu việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội thảo.

Ban tổ chức đã nhận được 50 bài tham luận của 30 tỉnh, thành, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các nhà khoa học và các đại biểu. Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo tập trung làm rõ giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với ý nghĩa là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của Đảng và con đường cách mạng Việt Nam với những nội dung cốt lõi về: Giải phóng dân tộc, giai cấp, con người; độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; sức mạnh của nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; quyền con người, quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của dân, do dân, vì dân; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; đạo đức cách mạng; chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân...

Bên cạnh đó, hội thảo cũng nhấn mạnh những nội dung có ý nghĩa thời đại trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần học tập và vận dụng để đáp ứng những yêu cầu của bối cảnh phát triển mới, như: Xây dựng và hiện thực hóa khát vọng hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do, hạnh phúc; phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền biển, đảo; xây dựng đất nước hòa bình, độc lập, thống nhất, phồn vinh, hạnh phúc và phát triển bền vững trong giai đoạn hiện nay…

leftcenterrightdel

Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đánh giá cao kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những năm qua đã để lại nhiều dấu ấn, ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, dần trở thành ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các nghị quyết, chỉ thị của Đảng gắn với các khâu đột phá ở mỗi địa phương, đơn vị. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, cơ quan, ban, ngành Trung ương cần được tôn vinh, nhân rộng.

Từ việc thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nhiều ý kiến tâm huyết tập trung vào những giải pháp đổi mới nội dung, phương thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa thực tiễn, thiết thực, mang tính khả thi cao.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH