Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó trưởng bộ phận Thường trực chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho biết, qua 3 Hội nghị đã tổ chức, có 42 ý kiến phát biểu trực tiếp và nhiều ý kiến góp ý bằng văn bản, các ý kiến góp hết sức ý thẳng thắn, nghiên cứu chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, nội dung sâu sắc. Đồng chí nhấn mạnh: Nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi và tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thuận, đánh giá cao kết quả, thành công của các Đại hội Đảng bộ trực thuộc Trung ương vừa qua và quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo đồng chí Trần Thanh Mẫn, qua tổng hợp tình hình nhân dân, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thể hiện tính khái quát cao, bố cục hợp lý, khoa học, chặt chẽ, đầy đủ, rõ ràng, sâu sắc, phản ánh ý chí, nguyện vọng của nhân dân và quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân. Bên cạnh đó, văn kiện có nhiều điểm mới, đó là đòi hỏi khách quan, đồng thời kế thừa từ các nhiệm kỳ trước và chọn lọc tiếp thu những kinh nghiệm thành công của các nước trong khu vực và thế giới. Văn kiện kỳ này tiếp tục nhấn mạnh về xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; bổ sung những nhân tố mới, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn mong muốn, các đại biểu tham dự bằng kinh nghiệm thực tiễn dày dặn, trách nhiệm, tâm huyết, thẳng thắn, chân thành, góp ý chung vào các dự thảo Văn kiện hoặc một số vấn đề cụ thể, tâm đắc đã nghiên cứu sâu hay qua đúc kết kinh nghiệm thực tiễn; đồng thời góp ý sâu sắc hơn vào những đánh giá kết quả, nhận định tình hình và yêu cầu về tập hợp, xây dựng, củng cố và phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân để đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, cũng như đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hoàng Trung Hải phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đồng chí Hoàng Trung Hải đánh giá cao UBTƯ MTTQ Việt Nam thời gian vừa qua đã triển khai nhanh, kịp thời, bài bản các Hội nghị lấy ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng chí trân trọng cảm ơn các ý kiến chân thành, sâu sắc, dựa trên tinh thần xây dựng, đóng góp trí tuệ cho Đảng của các đại biểu mà trực tiếp là vào dự thảo các văn kiện, ông Hoàng Trung Hải khẳng định, Tiểu ban Văn kiện sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến để hoàn thiện dự thảo các báo cáo trình Đại hội XIII.

Tin, ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG