Cùng dự đại hội có các đồng chí: Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2015-2020 trình đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã đoàn kết, lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt một số kết quả quan trọng. Kinh tế-xã hội có bước phát triển; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; quy mô tổng sản phẩm tăng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân 4,83%/năm. Hạ tầng kinh tế, xã hội có bước phát triển khá. Môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư từng bước được cải thiện, có mặt chuyển biến tích cực. 

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ qua. Để Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững và toàn diện hơn trong thời gian tới, đồng chí Tòng Thị Phóng lưu ý, Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ. Bên cạnh đó, Quảng Ngãi cần tiếp tục bổ sung, hoàn thành quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, bảo đảm chất lượng, làm cơ sở phân bố không gian, định hướng phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh. Thường xuyên củng cố tiềm lực về thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc; tổ chức, động viên ngư dân kiên trì ra khơi bám biển, khai thác tại các ngư trường truyền thống, phối hợp các lực lượng quốc phòng, chấp pháp trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc...

TRƯỜNG LƯU