* Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới gồm 19 đồng chí

Đại hội đã quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương; nắm vững vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan TCCT, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đề cao trách nhiệm, sôi nổi thảo luận tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có tính lý luận và thực tiễn, thể hiện tầm tư duy chiến lược và thông qua với sự nhất trí cao về báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết của Đại hội.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025 và đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. 

Đại hội khẳng định những kết quả toàn diện, quan trọng của Đảng bộ Cơ quan TCCT sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng thời, với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, đại hội đã đánh giá khách quan, toàn diện những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu. Đại hội đã phân tích, làm rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, đề ra phương hướng, mục tiêu, các khâu đột phá và những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để lãnh đạo Cơ quan TCCT tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại hội đã dân chủ thảo luận, lựa chọn và bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 19 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT gồm 16 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho trí tuệ, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và Cơ quan TCCT tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới đã tiến hành hội nghị phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025.

leftcenterrightdel

Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT tặng hoa, chúc mừng BCH Đảng bộ Cơ quan TCCT khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. 

Phát biểu bế mạc đại hội, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX đã được chuẩn bị chu đáo, được tổ chức trang trọng, đúng nguyên tắc, trong không khí dân chủ, phấn khởi, tin tưởng và thành công tốt đẹp. Đây sẽ là cơ sở, nền tảng để Đảng bộ và Cơ quan TCCT vững bước phát triển trong thời gian tiếp theo với những thành tựu mới, cao hơn. Chặng đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, song với tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhất định Đảng bộ và Cơ quan TCCT sẽ hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Đỗ Căn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT nhiệm kỳ 2020-2025, Phó chủ nhiệm TCCT phát biểu bế mạc đại hội. 

Thượng tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Tổng cục tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, của Tổng cục Chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, hăng hái thi đua học tập, công tác, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Cơ quan TCCT lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau đại hội, yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Trước mắt tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH - TRỌNG HẢI