Cách làm và kết quả đó góp phần quan trọng vào việc đẩy lùi những biểu hiện đơn giản, phiến diện trong nhận thức về thực hiện nhiệm vụ chính trị hết sức đặc biệt này.

Việc không chỉ của cấp ủy và cơ quan chính trị

Thật ấn tượng khi mới chỉ đầu tháng 3-2020, Đảng bộ Trường SQLQ1 đã có 178/178 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Giải thích về kết quả hoàn thành sớm đại hội ở cấp chi bộ, lãnh đạo nhà trường cho rằng xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, đồng thời cũng bắt nguồn từ sự lãnh đạo chủ động, tích cực của hệ thống tổ chức đảng các cấp trong toàn trường.

Theo đó, công tác quán triệt các chỉ thị của Bộ Chính trị và Thường vụ Quân ủy Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng được Đảng ủy nhà trường triển khai rất sớm. Đảng ủy nhà trường đã ban hành chỉ thị và kế hoạch đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ nhà trường; cơ quan chính trị ban hành hướng dẫn về thực hiện chỉ thị đại hội, tổ chức quán triệt tập trung (cấp trường), đồng thời yêu cầu đảng bộ trực thuộc tổ chức các hội nghị quán triệt bằng hình thức tập trung ngay sau đó đến 100% bí thư, cấp ủy viên và cán bộ chính trị. Cơ quan chính trị gửi tài liệu đại hội đảng đến 100% tổ chức đảng trong toàn trường. Theo đó, mọi chủ trương nhanh chóng về với cơ sở, sớm thống nhất nhận thức, xây dựng quyết tâm chính trị rất cao trong đảng bộ và toàn trường. Không chỉ bí thư, cấp ủy viên các cấp mà toàn thể cán bộ, đảng viên đều nhận thức rõ yêu cầu phải “quán sâu, nắm chắc” các vấn đề chung, nội dung cơ bản về tổ chức đại hội đảng các cấp.

Theo Đại tá Đỗ Xuân Đô, Chủ nhiệm Chính trị nhà trường, cũng ngay từ rất sớm, Đảng ủy nhà trường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tư tưởng xem đó chỉ là phần việc của đội ngũ cán bộ chính trị, cơ quan chính trị. Việc tham gia góp ý vào văn kiện đại hội các cấp được khuyến khích, mở rộng; kiên quyết chống tình trạng ngại tham gia góp ý; đồng thời cũng sớm phát hiện, khắc phục các hiện tượng nóng vội, áp đặt chủ nghĩa cá nhân, hoặc góp ý thiếu tinh thần xây dựng, không đúng quy trình, nguyên tắc, thời điểm.

Vai trò của cơ quan chính trị được khẳng định rõ ở chức năng tham mưu, hướng dẫn, nhưng đây không phải là cơ quan duy nhất tham mưu, chủ trì phần việc chuẩn bị tiến hành đại hội đảng mà các cơ quan, bộ phận, lực lượng khác, như: Cơ quan Văn phòng, Phòng Đào tạo, Phòng Khoa học Quân sự, Hậu cần, Kỹ thuật, Ban Tài chính… cũng đều bắt tay vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bám sát chức năng và sự phân công (tham gia vào các tiểu ban đại hội) trên cơ sở đề cao tính chủ động, tự giác. Cùng với đó, các cấp ủy gợi mở và tạo cơ chế để các tổ chức, cá nhân đều nghiên cứu những ý tưởng, sẵn sàng đóng góp vào văn kiện đại hội và giám sát các khâu, các bước, quy trình công tác nhân sự nhiệm kỳ mới (theo đúng chức năng, nhiệm vụ). Mọi tổ chức trong đơn vị đều sôi nổi các hoạt động thi đua chào mừng, hướng về đại hội đảng các cấp.

Để đại hội các cấp diễn ra đúng tiến độ, sát thực tế nhà trường, cơ quan chính trị phân công đại biểu cơ quan trực tiếp hướng dẫn tổ chức đảng đại hội trước với yêu cầu rất cao về chất lượng chuẩn bị nhân sự, văn kiện, bảo đảm nguyên tắc và đề cao yêu cầu về tiến độ đại hội.

Bằng tư duy và cách làm đó, đến ngày 27-2, tất cả chi bộ đơn vị quản lý học viên năm cuối đều hoàn thành đại hội, bảo đảm để học viên là đảng viên thực hiện kế hoạch đi thực tập ở các đơn vị theo chương trình đào tạo; các chi bộ đơn vị quản lý học viên đào tạo giai đoạn 1 cũng hoàn thành đại hội để đáp ứng yêu cầu bàn giao học viên về các học viện, nhà trường trong toàn quân. Các chi bộ này, ngay sau đó cũng bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ khác, đặc biệt là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch Covid-19 ở nước ngoài để cách ly. Nhờ đó, đến ngày 28-2, nhà trường đã tiếp nhận, thực hiện tốt nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch bệnh mà Bộ Quốc phòng giao phó.

Không trông chờ ỷ lại vào cấp trên, không vì cầu toàn, không sợ khuyết điểm mà thiếu mạnh dạn trong chỉ đạo tiến hành đại hội đảng là cách làm quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ Trường SQLQ1. Bài học ở đây chính là tích cực, chủ động bám sát đặc điểm tình hình của nhà trường để triển khai đồng bộ, toàn diện trong toàn đảng bộ. Phát huy vai trò của cơ quan chức năng trong tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tăng cường công tác theo dõi kiểm tra, không bao biện, làm thay cho cấp ủy cấp dưới và phải phát huy vai trò là hạt nhân, là khâu trung gian trong chắp nối và phát huy sức mạnh tổng thể của tất cả cơ quan, đơn vị, lực lượng.

Đại hội nào cũng là đại hội điểm

Quán triệt sâu sắc chủ trương của cấp trên về tầm quan trọng của việc chỉ đạo đại hội làm trước ở các cấp trong toàn trường, nhưng các cấp ủy thuộc Đảng bộ nhà trường đồng thời tập trung lãnh đạo để mỗi đại hội ở các cấp diễn ra đều được xem là một đại hội điểm; tạo ra phong trào tự học, tự rút kinh nghiệm, tự chia sẻ phương thức, cách tiến hành đại hội giữa các tổ chức đảng với nhau.

 Cán bộ cơ quan chính trị nhà trường trực tiếp hướng dẫn và chỉ đạo theo đúng định hướng của Đảng ủy nhà trường, rằng cần tránh suy nghĩ cảm quan, chỉ tập trung học tập, rút kinh nghiệm ở đại hội làm trước. Bởi lẽ, việc rút kinh nghiệm, học tập về tổ chức, tiến hành đại hội không chỉ một lần là được, là đạt hiệu quả như mong muốn mà phải vận hành thường xuyên, liên tục trong suốt tiến trình đại hội. Theo nghĩa đó, đại hội được tổ chức trước (xét đơn thuần về mặt thời gian) phải nhận thức rõ trách nhiệm làm trước để rút kinh nghiệm cho đại hội làm sau. Ở tất cả đại hội, phần việc rút kinh nghiệm được duy trì chặt chẽ chứ không chỉ ở đại hội "làm điểm" nhằm giúp cấp ủy cấp đó nhìn nhận lại trách nhiệm, cách thức tổ chức đại hội ở cấp mình; giúp cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ...

Với tinh thần đó, khi một đại hội chi bộ diễn ra, căn cứ vào từng loại hình tổ chức đảng và thực tiễn cơ sở, bí thư cấp ủy, cấp ủy viên và đại biểu các tổ chức đảng đơn vị bạn có thể tự liên hệ, đăng ký để theo dõi, tham quan học tập. Thậm chí, mỗi đại biểu khách mời có thể dự nhiều đại hội để tích lũy kinh nghiệm, học hỏi cách làm. Cơ quan chính trị nhà trường cũng khuyến khích các đồng chí bí thư chi bộ, bí thư cấp ủy đã tiến hành thành công đại hội có trách nhiệm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với các tổ chức đảng ở cơ quan, đơn vị còn lại bằng nhiều phương pháp, hình thức khác nhau.

Cùng với đó, ban tổ chức nhà trường, thủ trưởng cơ quan chính trị cùng các đồng chí bí thư cấp ủy cấp trên và tập thể cấp ủy trên một cấp được xác định là "thành phần cứng" đến dự các đại hội chi bộ để vừa định hướng, chỉ đạo, vừa hướng dẫn, cũng là khâu trung gian kết nối các tổ chức đảng học hỏi lẫn nhau trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội. Sau đó, cấp ủy cấp trên và cơ quan chính trị, nhất là ban tổ chức trực tiếp cử đại biểu tiến hành rút kinh nghiệm với các chi bộ tiến hành đại hội kế tiếp…

Việc nhân rộng kinh nghiệm không chờ đến khi kết thúc đại hội mới tiến hành bài bản, phổ biến rộng rãi (theo chương trình đại hội) mà ngay trong quá trình chuẩn bị từng khâu, từng bước, từng phần việc của công tác tổ chức đại hội phải rút kinh nghiệm ngay. Cấp ủy cấp trên cùng cơ quan chức năng khi tiến hành kiểm tra, phát hiện thiếu sót, yếu kém phải triệt để khắc phục; khi nhận ra khó khăn, vướng mắc phải định hướng sát đúng để tháo gỡ. Đặc biệt, khi tổ chức đảng có cách làm hay, sáng tạo trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, cấp ủy cấp trên cùng cơ quan chức năng phải sớm thẩm định, ghi nhận, đúc rút bài học kinh nghiệm để giới thiệu, nhân rộng đến các tổ chức đảng cùng loại hình, sát đặc thù hoặc có chức năng, nhiệm vụ tương đương. Cơ quan tuyên huấn chủ động giới thiệu mô hình với báo chí và đẩy mạnh tuyên truyền nội bộ cả về kết quả đạt được, những mặt tích cực cũng như những hạn chế, vướng mắc để các tổ chức đảng tổ chức đại hội tiếp theo rút kinh nghiệm.

Cùng với đó, sau đại hội, cấp ủy tổ chức đại hội phải có văn bản báo cáo lên cấp ủy cấp trên về những bài học kinh nghiệm có tính thời sự thiết thực được đúc rút; đồng thời có giải pháp chia sẻ, tạo sức lan tỏa sâu rộng đến các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị bạn thông qua công tác truyền thanh nội bộ và trao đổi công tác.

Cách làm ở Đảng bộ Trường SQLQ1 mang đến một cách nhìn biện chứng, là mỗi đại hội diễn ra đều có thể là đại hội điểm; phải có sự đổi mới về tư duy, nhận thức và cơ chế tạo điều kiện để cấp ủy, tổ chức đảng mỗi cấp đều có thể học tập lẫn nhau. Cùng với đó, không cứ rút kinh nghiệm cho từng loại hình tổ chức đảng theo chiều ngang (nghĩa là đại hội chi bộ chỉ để rút kinh nghiệm cho cấp chi bộ) mà cấp ủy cấp trên nhiều cấp có thể học tập về phương pháp tác phong, cách thức vận hành, điều hành, kinh nghiệm tổ chức đại hội của tổ chức đảng cấp dưới để vận dụng vào tổ chức đại hội ở cấp mình.

TẤN TUÂN - KIM ANH