Trung Quốc vừa long trọng kỷ niệm lần thứ 70 ngày thắng lợi của cuộc Vạn lý trường chinh (1936 - 2006) tại Đại lễ đường nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ cuộc Vạn lý trường chinh đã mở ra tương lai rực rỡ cho cách mạng Trung Quốc và đặt nền móng quan trọng bảo đảm cho chiến thắng của cách mạng Trung Quốc sau này. Chủ tịch Hồ Cẩm Đào nêu rõ mục đích của việc tổ chức lễ kỷ niệm lần này nhằm khích lệ toàn đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc Trung Quốc tiếp tục phát huy dũng khí cách mạng trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc.

Vạn lý trường chinh là chiến dịch quân sự chiến lược do Hồng quân Trung Quốc tiến hành từ 1934 - 1936 dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong cuộc đấu tranh chống chế độ Quốc dân Đảng. Sau khi vượt qua nhiều sông sâu, núi tuyết, cao nguyên, đầm lầy nguy hiểm với quãng đường có tổng chiều dài 12.500km trong sự phong toả và truy đuổi của đối phương, cuối cùng, Hồng quân đã đến được ranh giới giữa tỉnh Thiểm Tây, Cam Túc và Ninh Hạ để lập tổng hành dinh mới của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại đây nhằm tiếp tục lãnh đạo Cách mạng Trung Quốc tới thắng lợi cuối cùng.

TTXVN