Tuy nhiên CNIL từ chối cung cấp thông tin chi tiết về những cơ sở khiếu nại cũng như lộ trình công bố phán quyết về vấn đề này. Trước đó, hồi tháng 6 năm nay, các quan chức bảo vệ dữ liệu của Liên minh châu Âu (EU) cam kết sẽ phối hợp tiến hành điều tra (nếu có) về công ty của Trung Quốc sau khi ủy ban bảo vệ dữ liệu của Hà Lan trong tháng 5 thông báo đang tiến hành điều tra chính sách bảo vệ dữ liệu trẻ em của TikTok. Cơ quan giám sát dữ liệu của Vương quốc Anh cũng sắp tiến hành một cuộc điều tra tương tự. Cho đến nay, TikTok vẫn luôn bác bỏ chuyện công ty này bị Chính phủ Trung Quốc kiểm soát cũng như việc dữ liệu cá nhân của người dùng ứng dụng bị xâm phạm.

PHƯƠNG NAM