Trước tác động của đại dịch Covid-19, năm nay, Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tuyến và trực tiếp.

Tham dự Tuần lễ cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 75, dự kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ gửi thông điệp đến Phiên thảo luận chung cấp cao ĐHĐ LHQ khóa 75; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ gửi thông điệp đến Phiên kỷ niệm cấp cao 75 năm thành lập LHQ; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ gửi thông điệp đến Phiên cấp cao kỷ niệm 25 năm Hội nghị thế giới về phụ nữ lần thứ IV; Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ gửi thông điệp đến Phiên cấp cao kỷ niệm Ngày Quốc tế về loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân, qua đó thể hiện sự coi trọng đối với quan hệ hợp tác tích cực, ngày càng được củng cố và tăng cường giữa Việt Nam và LHQ, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục là thành viên có trách nhiệm, chủ động tham gia, đóng góp tích cực, thực chất vào các hoạt động của LHQ và cộng đồng quốc tế.

ANH VŨ