Phát biểu trong buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phạm Thế Duyệt đang ở thăm Trung Quốc, ngày 9-11, Chủ tịch Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc Ngô Bang Quốc nhấn mạnh, Trung Quốc mong muốn đưa quan hệ hợp tác với Việt Nam lên một giai đoạn phát triển toàn diện và sâu sắc hơn.

Ông Ngô Bang Quốc khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước xã hội chủ nghĩa và là láng giềng hữu nghị. Trước tình hình quốc tế phức tạp và liên tục biến động hiện nay, việc củng cố và tăng cường hơn nữa tình hữu nghị Trung - Việt là phù hợp với lợi ích căn bản của hai nước và có ý nghĩa rất quan trọng đối với quan hệ song phương nói chung. Trung Quốc trước sau như một coi trọng việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Việt Nam, tích cực củng cố lòng tin về chính trị, hợp tác chú trọng thực chất, thúc đẩy sự phát triển chung.

TTXVN