Thông tin trên được đưa ra sau khi Thủ tướng tạm quyền Mahathir Mohamad kết thúc buổi yết kiến Quốc vương Abdullah Sultan Ahmad Shah. Theo ông Mahathir Mohamad, sau hai ngày Quốc vương tham vấn tất cả 222 nghị sĩ, không một ứng cử viên nào được đề cử chức thủ tướng có được sự ủng hộ đa số rõ ràng. “Nếu Hạ viện không tìm được ứng viên có sự ủng hộ đa số, chúng ta sẽ phải tổ chức một cuộc bầu cử sớm”, Thủ tướng tạm quyền Mahathir Mohamad phát biểu với báo giới.

HOÀNG AN