Trong tuyên bố, ASEAN và Trung Quốc đã điểm lại các mốc phát triển và thành tựu trong quan hệ song phương, khẳng định cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt và thực chất vì phát triển và thịnh vượng chung.

Tuyên bố khẳng định, thông qua hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, cùng với các biện pháp được triển khai đồng bộ ở cấp quốc gia và khu vực, ASEAN và Trung Quốc đã cùng nhau giảm thiểu các tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19. ASEAN đánh giá cao Trung Quốc đã cung cấp vaccine, hỗ trợ vật tư y tế cũng như trợ giúp kỹ thuật dành cho ASEAN và các nước thành viên. Trước các thách thức phải đối mặt do đại dịch, hai bên đều thể hiện nhận thức rõ tầm quan trọng của việc kết hợp giữa kiểm soát dịch bệnh và phục hồi phát triển kinh tế-xã hội.

Hai bên cũng khẳng định Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) là văn kiện mang tính dấu mốc, thể hiện cam kết chung thúc đẩy hòa bình, ổn định, tin cậy lẫn nhau và lòng tin ở khu vực, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tái khẳng định cam kết nhất quán tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC; đồng thời đề cao duy trì tiến trình đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), thông qua từng bước nối lại đàm phán bằng hình thức trực tuyến, hướng tới sớm hoàn tất COC thực chất, hiệu quả trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

ĐOÀN CA