Tư lệnh Nguyễn Kiệm, những kỷ niệm còn mãi

Tư lệnh Nguyễn Kiệm, những kỷ niệm còn mãi

Đạo đức công vụ - thực hành và thực chất

Đạo đức công vụ - thực hành và thực chất

Góp sức trẻ xây dựng biên cương

Góp sức trẻ xây dựng biên cương

Bảo vệ tài nguyên nước

Bảo vệ tài nguyên nước

Chiến sĩ Phòng hóa hăng say luyện rèn

Chiến sĩ Phòng hóa hăng say luyện rèn

Tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực toàn quân

Tập huấn nghiệp vụ công tác quân lực toàn quân

Nâng cao kỹ năng ứng cứu ngư dân

Nâng cao kỹ năng ứng cứu ngư dân

"Chuyện nhỏ" không hề nhỏ

Anh Tiến “tủa” ở Lũng Cú

Anh Tiến “tủa” ở Lũng Cú

Lằn ranh trắng

Lằn ranh trắng

“Khó như làm thuốc, dễ như làm thực phẩm chức năng”

“Khó như làm thuốc, dễ như làm thực phẩm chức năng”

Vị tướng văn võ song toàn

Vị tướng văn võ song toàn

Đừng tự làm xấu mặt mình

Đừng tự làm xấu mặt mình

“Chu Huy Mân - vị tướng tài năng, đức độ”- bộ phim khắc họa hình ảnh người cộng sản kiên trung, nhà quân sự tài năng

“Chu Huy Mân - vị tướng tài năng, đức độ”- bộ phim khắc họa hình ảnh người cộng sản kiên trung, nhà quân sự tài năng