Với tiêu đề “Việt Nam hoạch định tầm nhìn phát triển đất nước”, bài viết đăng ngày 1-2 trên báo halonoviny.cz (CH Séc) đã đề cao thành tựu phát triển kinh tế của Việt Nam trong 5 năm qua. Bài báo viết: “Việt Nam được biết đến là điểm sáng về tăng trưởng kinh tế và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đây là một trong những thành tựu to lớn của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm gần đây, góp phần tạo động lực để xác định tầm nhìn phát triển đất nước trong tương lai... Bên cạnh đó, với chính sách đối ngoại đa phương, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong hội nhập kinh tế quốc tế nhằm tranh thủ nguồn lực để phát triển đất nước. Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại đa phương như Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)”. Bài báo nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần củng cố niềm tin, tạo ra động lực mới để đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. 

Sau 8 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, ngày 1-2, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đánh giá về kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Báo điện tử Times Kuwait (timeskuwait.com) của Kuwait ngày 1-2 cho rằng, phát huy những thành tựu của đất nước sau 35 năm đổi mới, với sự đồng thuận, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, Việt Nam đang vững bước vào năm 2021 với tư duy mới, sẽ sớm hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh. Đây là cột mốc đánh dấu bước ngoặt đối với Việt Nam trong 5 năm tới với niềm hy vọng lớn lao của người dân rằng dưới sự lãnh đạo của ban lãnh đạo mới, Việt Nam quyết tâm tiếp tục thể hiện vai trò tích cực trong việc xây dựng và định hình các thể chế đa phương với tư cách là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Còn tờ Pathet Lao (đất nước Lào) của Thông tấn xã Lào số ra ngày 2-2 nhận định: “Mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể mà Đại hội XIII đề ra là cơ sở hết sức quan trọng để xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc; bảo đảm tính đồng bộ, khả thi, vừa đáp ứng được yêu cầu lâu dài, vừa có trọng tâm và các khâu đột phá chiến lược cần ưu tiên triển khai thực hiện; tạo thống nhất từ nhận thức cho đến hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Việt Nam trong giai đoạn từ nay đến giữa thế kỷ 21”.

Theo bà Julia Perie, Phó chủ tịch Đảng Solidario trong liên minh cầm quyền Frente de Todos của Argentina, một trong những “điểm sáng” đem lại thành công cho Đại hội XIII là sự tham gia tích cực đóng góp ý kiến của đông đảo đảng viên và quần chúng nhân dân cả trong và ngoài nước trong suốt quá trình chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, qua đó cho thấy Đảng Cộng sản luôn đặt lợi ích của dân tộc và nhân dân ở vị trí trung tâm, mọi quyết định, chính sách được đưa ra luôn xuất phát từ lợi ích của người dân. “Những nghị quyết đã được thông qua tại đại hội sẽ là “kim chỉ nam” hành động cho Chính phủ và nhân dân Việt Nam để tiếp tục con đường củng cố một nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy những thành tựu đã đạt được sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới để xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, vươn lên trở thành một trong những nước phát triển trong tương lai”, bà Julia Perie khẳng định.

Phó chủ tịch Đảng Solidario tin tưởng, kết quả Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản sẽ tạo ra một cơ sở vững chắc để Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều thắng lợi rực rỡ hơn nữa.

BÌNH NGUYÊN