leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ dự lễ hưởng ứng. 

Với khẩu hiệu “Rèn luyện thể thao - Bảo vệ Tổ quốc”, Lữ đoàn đã tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ chạy với cự ly 3km trong khuôn viên đơn vị.

Những năm qua, Lữ đoàn Phòng không 77 luôn quan tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, rèn luyện thể lực cho cán bộ, chiến sĩ. Các hoạt động thể thao quần chúng được đơn vị tổ chức thường xuyên, trở thành nền nếp, thiết thực nâng cao sức khỏe bộ đội. Việc rèn luyện tốt thể lực, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ luôn có sức khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ động sẵn sàng chiến đấu, diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống, phòng, chống tốt các dịch bệnh.

leftcenterrightdel

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Phòng không 77 chạy trong khuôn viên đơn vị. 

 Thông qua Ngày chạy thể thao quân sự thế giới, đơn vị khuyến khích hoạt động giáo dục thể chất giữa các quân nhân với nhau trong đơn vị; động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực luyện tập thể dục, thể thao, nâng cao thể lực, đảm bảo sức khỏe tham gia huấn luyện, công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: THANH PHONG