Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng Cảnh sát biển 3

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng Cảnh sát biển 3

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân TP Vũng Tàu

Vùng Cảnh sát biển 3 đồng hành với ngư dân TP Vũng Tàu

Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho nhân dân TP Bà Rịa

Vùng Cảnh sát biển 3 tuyên truyền pháp luật cho nhân dân TP Bà Rịa

Vùng Cảnh sát biển 3 phát động thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Vùng Cảnh sát biển 3 phát động thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời

Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở cát trái phép

Vùng Cảnh sát biển 3 bắt giữ tàu chở cát trái phép

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà Tết tặng ngư dân nghèo

Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trao quà Tết tặng ngư dân nghèo

Phối hợp tuyên truyền hiệu quả hoạt động của Vùng Cảnh sát biển 3

Phối hợp tuyên truyền hiệu quả hoạt động của Vùng Cảnh sát biển 3