Công tác giao thông vận tải trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Công tác giao thông vận tải trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

Xử lý doanh nghiệp vận tải “nhờn luật”

Xử lý doanh nghiệp vận tải “nhờn luật”

Công bố Quyết định tổ chức lại Trung đoàn Vận tải 657 thành Lữ đoàn Vận tải 657

Công bố Quyết định tổ chức lại Trung đoàn Vận tải 657 thành Lữ đoàn Vận tải 657

Đảng ủy Lữ đoàn Vận tải 654 sơ kết thực hiện Chỉ thị số 732

Đảng ủy Lữ đoàn Vận tải 654 sơ kết thực hiện Chỉ thị số 732

Huấn luyện bổ túc lái xe bảo đảm vận tải và diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Huấn luyện bổ túc lái xe bảo đảm vận tải và diễu binh, diễu hành phục vụ Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nga: Rơi máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76

Nga: Rơi máy bay vận tải quân sự Ilyushin Il-76

Chuẩn bị kỹ lưỡng để vận tải an toàn

Chuẩn bị kỹ lưỡng để vận tải an toàn