Bộ Y tế tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em do Australia viện trợ

Bộ Y tế tiếp nhận hơn 7,2 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em do Australia viện trợ

Những đối tượng nào cần tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19?

Những đối tượng nào cần tiêm mũi 4 vắc xin phòng Covid-19?

Cả nước còn 7,6 triệu mũi tiêm vắc xin Covid-19 chưa cập nhật lên hệ thống

Cả nước còn 7,6 triệu mũi tiêm vắc xin Covid-19 chưa cập nhật lên hệ thống