Tăng “vắc xin” ý thức phòng, chống dịch

Tăng “vắc xin” ý thức phòng, chống dịch

Cả nước đã tiêm được hơn 262 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Cả nước đã tiêm được hơn 262 triệu liều vắc xin phòng Covid-19

Hơn 260 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm

Hơn 260 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm

Vì sao thiếu vắc xin sởi, bạch hầu, ho gà và uốn ván?

Vì sao thiếu vắc xin sởi, bạch hầu, ho gà và uốn ván?

Hơn 257 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm

Hơn 257 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm