Nga gợi ý đầu ra cho ngũ cốc Ukraine

Nga gợi ý đầu ra cho ngũ cốc Ukraine

NATO khẳng định không kết nạp Ukraine khi xung đột diễn ra

NATO khẳng định không kết nạp Ukraine khi xung đột diễn ra

Ba Lan tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Ba Lan tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Đức sẽ tổ chức Hội nghị tái thiết Ukraine vào năm 2024

Đức sẽ tổ chức Hội nghị tái thiết Ukraine vào năm 2024