Trường Sĩ quan Thông tin đào tạo học viên sát với thực tế đơn vị

Trường quan Thông tin đào tạo học viên sát với thực tế đơn vị

Trường Sĩ quan Thông tin: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Trường quan Thông tin: Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh thăm và làm việc tại Trường Sĩ quan Thông tin

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh thăm và làm việc tại Trường quan Thông tin

Trường Sĩ quan Thông tin tổng kết Chỉ thị số 124

Trường quan Thông tin tổng kết Chỉ thị số 124

Trường Sĩ quan Thông tin tổ chức Tết cổ truyền cho học viên quốc tế

Trường quan Thông tin tổ chức Tết cổ truyền cho học viên quốc tế

Sôi động liên hoan ban nhạc và nhóm nhảy tại Trường Sĩ quan Thông tin

Sôi động liên hoan ban nhạc và nhóm nhảy tại Trường quan Thông tin

Kiểm tra công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại Trường Sĩ quan Thông tin

Kiểm tra công tác giáo dục khoa học xã hội và nhân văn tại Trường quan Thông tin

Tuổi trẻ Trường Sĩ quan Thông tin xung kích vệ sinh bờ biển

Tuổi trẻ Trường quan Thông tin xung kích vệ sinh bờ biển

Thông tin tuyển sinh năm 2023 của Trường Sĩ quan Công binh

Thông tin tuyển sinh năm 2023 của Trường quan Công binh

Campuchia đánh giá cao công tác đào tạo cho học viên Campuchia tại Trường Sĩ quan Thông tin

Campuchia đánh giá cao công tác đào tạo cho học viên Campuchia tại Trường quan Thông tin