Trường Sĩ quan Thông tin làm tốt công tác chính sách dân vận trên địa bàn đơn vị diễn tập

Trường quan Thông tin làm tốt công tác chính sách dân vận trên địa bàn đơn vị diễn tập

Trường Sĩ quan Lục quân 1: Khai mạc tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin

Trường quan Lục quân 1: Khai mạc tập huấn bồi dưỡng và cấp chứng chỉ công nghệ thông tin

Trường Sĩ quan Thông tin ra quân chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ

Trường quan Thông tin ra quân chỉnh trang nghĩa trang liệt