4 chuyên ngành đào tạo của Trường Sĩ quan Công binh

4 chuyên ngành đào tạo của Trường quan Công binh

Binh chủng Tăng thiết giáp công bố Quyết định sáp nhập Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

Binh chủng Tăng thiết giáp công bố Quyết định sáp nhập Trường Hạ quan xe tăng 1

Trường Sĩ quan Công binh-Đại học Ngô Quyền đạt hạng Nhất, Nhì giải Chạy Việt dã chào năm mới BTV lần thứ XXV năm 2024

Trường quan Công binh-Đại học Ngô Quyền đạt hạng Nhất, Nhì giải Chạy Việt dã chào năm mới BTV lần thứ XXV năm 2024