Trường Sĩ quan Chính trị khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021

Trường quan Chính trị khai mạc Hội thi cán bộ Đoàn giỏi năm 2021

Trường Sĩ quan Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Trường quan Chính trị đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Mô hình bài giảng

Mô hình bài giảng "3 tốt" ở Trường quan Chính trị

Trường Sĩ quan Chính trị gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống

Trường quan Chính trị gặp mặt nhân kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống