Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại tỉnh Phú Thọ

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc tại tỉnh Phú Thọ