Cựu Tổng thống Mỹ D.Trump bị kết tội

Cựu Tổng thống Mỹ D.Trump bị kết tội "lạm dụng tình dục" và "phỉ báng"

Tổng thống Mỹ họp với nghị sĩ lưỡng đảng về vấn đề trần nợ công

Tổng thống Mỹ họp với nghị sĩ lưỡng đảng về vấn đề trần nợ công

Tổng thống Philippines lên đường tới thăm Mỹ

Tổng thống Philippines lên đường tới thăm Mỹ

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tái tranh cử

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tái tranh cử