Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Phú Thọ

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Phú Thọ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, tặng quà tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ