Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Phú Thọ và khảo sát công trình xây dựng Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Trung tâm thông tin chỉ huy Công an Phú Thọ và khảo sát công trình xây dựng Nhà văn hóa nghệ thuật tỉnh

Tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024

Tỉnh Phú Thọ quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn thăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Thượng tướng Đỗ Căn thăm, chúc Tết tại Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Phú Thọ

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Phú Thọ

Khảo sát tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) tại tỉnh Phú Thọ

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Thọ thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở