Tỉnh Kon Tum truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Kon Tum truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ

Xảy ra động đất có độ lớn 3.7 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Xảy ra động đất có độ lớn 3.7 tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

Họp ứng phó với động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Họp ứng phó với động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lãnh đạo Quân khu 5 làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Lãnh đạo Quân khu 5 làm việc với lãnh đạo tỉnh Kon Tum

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum

Bộ Quốc phòng gặp mặt Đoàn đại biểu người có công với cách mạng tỉnh Kon Tum