Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh: Chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mùa khô 2023 - 2024

Bộ CHQS tỉnh Tĩnh: Chuẩn bị tốt cho nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mùa khô 2023 - 2024

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2023

Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Tĩnh năm 2023

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Tĩnh khẩn trương triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tĩnh khẩn trương triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Hà Tĩnh và Thái Nguyên

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì họp đoàn công tác của Chính phủ làm việc với tỉnh Tĩnh và Thái Nguyên

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tỉnh Hà Tĩnh

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng dự Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 tỉnh Tĩnh

Thời tiết ngày 6-12: Bắc Bộ rét đậm; các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa

Thời tiết ngày 6-12: Bắc Bộ rét đậm; các tỉnh từ Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa