Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 tiếp xúc cử tri tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 tiếp xúc cử tri tỉnh Tĩnh

Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chúc Tết Bunpimay lực lượng vũ trang Lào

Bộ đội Biên phòng tỉnh Tĩnh chúc Tết Bunpimay lực lượng vũ trang Lào

Trung tướng Phạm Trường Sơn dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Hà Tĩnh

Trung tướng Phạm Trường Sơn dự lễ giao, nhận quân tại tỉnh Tĩnh